سرد سازی بیشتر بوسیله تبخیر مایعات انجام میشود .زیرا تبخیر یک تغییر گرما گیر است ومایع براثر تبخیر شدن از محیط اطراف خود گرما می گیرد  و این گرما را مولکولهای بخار با خود از محیط بیرون میبرند و محیط اندک اندک گرما از دست داده و خنک و خنکتر میشود .

سرد سازی بیشتر بوسیله تبخیر مایعات انجام میشود .زیرا تبخیر یک تغییر گرما گیر است ومایع براثر تبخیر شدن از محیط اطراف خود گرما می گیرد  و این گرما را مولکولهای بخار با خود از محیط بیرون میبرند و محیط اندک اندک گرما از دست داده و خنک و خنکتر میشود .

به وسیله این روش میتوان سرد سازی را انجام داد کولر ها و یخچال به این روش سرد سازی میکنند.

در این قسمت میخواهم شما را با روش کار یخچا ل اشنا کنم .

در هر یخچال با هر اندازه و نوع قسمتهای زیر وجود دارد :

1-موتور

2-یخ ساز

3-سیستم انتقال

4-مایع خنک کننده

در یخچال میتوان از سه نوع مایع خنک کننده استفاده کرد 1)دی اکسید سولفور 2)امونیاک 3)فریون  از بین این سه نوع ماده فریون مرغوبتر و بهداشتی تر است و در یخچالهای خانگی و اغذیه فروشی ها و هر یخچالی که با خوراکی سر وکار داشته باشد از فریون بعنوان سرد کننده استفاده میشود .البته لازم به ذکر است فریون با ان همه مرغوبیتی که دارد موجب تخریب لایه اوزون میشود و امروزه با اضافه کردن یک اتم هیدروژن به مولکول فریون این اثر را ار میان برداشته اند.

مواد سرد کننده باید با دریافت گرمای اندک بخار شوند تا سیستم ایست کاری نداشته باشد و به سرعت کار کند اگرچه در هر نوبت مقدار کمی کرما از محیط خارج میشود ولی در کل مقدار زیادی کرما در واحد زمان از محیط بیرون رانده شده و محیط خنک میشود.

وقتی مواد را در یخچال میگزاریم گرمای انها به بالا حرکت میکنند تا به یخساز یخچا ل برسد در این زمان گرما از طریق جداره یخساز که رسا نای گرما است به مایع فریون میرسد و فریون را بخار میکند .بخار فریون توسط موتور به جریان در امده و از یخساز خارج شده و وارد لوله های سیاه رنگ پشت یخچال می گردد .رنگ سیاه این لوله ها کمک زیادی به خنک شدن مجدد بخار فریون میکند زیرا رنگ سیاه بیشتریت تابش گرمایی را دارا میباشد ضمنا این لوله مارپیچ است تا در اندازه کمتری طول لوله افزایش یابد تا میزان از دست دادن گرما بیشتر شود .در مرحله بعد گاز فریون خنک شده وارد کومپرسور  شده و متراکم میشود و دوبا ره به مایع تبدیل شده تا وارد یخساز یخچا ل شود و کار خود را از سر اغاز کند به این ترتیب با هر بار خروج گاز فریون از   یخچال مقداری گرما از درون یخچال خارج میگردد .هر قدر قدرت موتور بیشتر و مقدار فریون موجود در یخچال بیشتر با شد هم سرعت سرد سازی و هم درجه سردسازی قابل توجه تر خواهد بود  حالا که داخل یخچال را خنک کردید می ماند این بار جلوگیری از ورود گرما به داخل یخچا ل که بوسیله جداره پلاستیکی    یونولیتی  و رنگ سفید یخچا لامکان پذیر میشود