آغاز سال تحصیلی 90-89 را به تمامی همکاران و دانش آموزان گرامی تبریک عرض می نمایم